Projekt

I våra ungdomsprojekt har vi fokuserat på teman som rör värdegrund, hbtq-frågor, normkritik och normkreativitet. I projekten har vi ofta använt film som verktyg och för att intressera och engagera till arbete med dessa teman. Filmerna som producerats i projekten går att se på iFocus Studios hemsida.

Det ansvar vi fått 

förintelsen, antisemitism och rasism

Två av föreningens medlemmar reste med en grupp lärare till Förintelsens platser i Polen. En studieresa till mindre kända platser som idag gapar tomma efter människor som levde där. Vi intervjuade en förintelseöverlevande som berättar om sitt liv innan, under och efter kriget. Med det filmade materialet gjorde vi den korta dokumentärfilmen ”Det ansvar vi fått”.

Titta på filmen här.

Jag är faktiskt fantastisk 

hbtq och normer

I projektet fokuserade vi på hbtq-frågor där vi genomförde föreläsningar och samtal med ungdomar, representanter från folkhälsa, politiken, kultursektorn, sjukvården och skola. Vi arrangerade en hbtq-kortfilmfestival och spelade in en kortfilm. Filmen Existens skapades för att lyfta vikten av att visa HBTQ-karaktärer på film utan att problematisera, detta för att främja ökad acceptans och respekt för våra olikheter.

Titta på filmen här.

Smittsam 

ungdomar, cancer och fördomar

Cancer är något som drabbar alla på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, någon gång i livet. Därför är det viktigt med kunskap och att våga samtala om ämnet. I projektet gjordes en kortfilm om kärlek, svek och fördomar om cancer. Filmen är inte framtagen för att sprida information om cancer – den är skapad för att engagera till samtal om frågor som rör cancer.

Titta på filmen här.

Nej tack! 

alkohol och attityder

Ett ungdomsprojekt med Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, KulturUngdom, FilmCloud och Skandia:Idéer för livet. Projektet fokuserar på frågor, normer och attityder kring ungdomar och alkohol.

Titta på filmen här.

Något att berätta 

hbtq och normer

Målet med projektet var att göra en kortfilm vars syfte var att skapa diskussioner kring hbtq-frågor och normkritik i hop om att öka förståelse och respekt för våra olikheter. “Finns det egentligen något mer naturligt än kärlek?” Föreningens medlemmar fick möjligheten att delta som statister på inspelningen och flera var delaktiga i form av samtal och diskussioner under manusarbetet.

Titta på filmen här.

Pianotrappan 

ungdomar och prestationsångest

Syftet med projektet var att skapa diskussioner kring stress och prestationsångest hos ungdomar, samt att visa hur viktigt det är att ha drömmar och använda sin fantasi och skapandekraft för att komma framåt i livet. Flera av föreningens medlemmar var delaktiga under inspelningen av kortfilmen ”Pianotrappan”.

Titta på filmen här.

Att kunna se 

kultur och samtidshistoria

Hösten 2012 reste några av föreningens medlemmar runt i Bosnien där de lärde sig mer om landets historia och kultur genom inspirerande möten med människor. De fick ta del av berättelser och vittnesmål från förintelseöverlevanden, överlevanden från Srebrenica och människor som upplevde Bosnienkriget på 90-talet. Detta resulterade i en kort dokumentärfilm.

Titta på filmen här.