Om oss

Vår resa började med ett intresse för filmskapande kopplat till de positiva effekter ett filmprojekt får för de unga medverkande i form av social kompetens och personlig utveckling. Filmprojekten vi arbetade med sträckte sig över ett par år och vi funderade på om det kunde gå att göra i mindre skala. Vi startade föreningen Inventum 2010 och utformade då konceptet för vårt sommarläger Filmkollo. Våren 2013 startade vi sånglägret Voice Camp och hösten 2022 vårt Seniorkollo med filminriktning.

Flera av deltagarna som varit på våra läger 2-3 somrar kommer tillbaka som ledare. De fortsätter engagera sig i föreningen och är då ungdomar som delar vår bild av lika delar intresse för filmen/sången och det estetiska, som värdet av upplevelsen och vikten av den sociala sammanhållningen. Det är kombinationen som gör helheten och vår verksamhet skulle inte vara bra om vi bara fokuserade på en av dem.

Flera av våra tidigare deltagare och ledare arbetar idag inom film- och musikbranchen. En tidigare Voice Camp-deltagare vann Melodifestivalen 2021 och flera Filmkollo-deltagare har fått utmärkelser på festivaler och kan ses i olika biofilmer, serier och uppsättningar på Dramaten.

Sedan 2010 har vi arrangerat läger varje sommar och har nu haft drygt 6 500 deltagare.

Inventum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi har som målsättning att bedriva en verksamhet med hög kvalitet där ledorden är Ansvar, Delaktighet & Respekt. 

Förutom lägren genomför Inventum diverse projekt där vi fokuserat på teman som rör värdegrund, hbtq-frågor, normkritik och normkreativitet. I projekten har vi ofta använt film som verktyg för att intressera och engagera till arbete med dessa teman.